aksonometrija


aksonometrija
axonometry
* * *
• axonometry

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aksonometrija — aksonomètrija ž DEFINICIJA mat. metoda deskriptivne geometrije, postupak po kojem se prostorni objekti prikazuju pomoću projekcije na ravninu zajedno s projekcijom odabranog pravokutnog koordinatnog sustava [s obzirom na način projiciranja… …   Hrvatski jezični portal

  • aksonometríja — e ž (ȋ) geom. projekcija telesa, postavljenega v koordinatnem sistemu na ravnino, ki seka koordinatne osi: perspektiva in aksonometrija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika